Teckningstävling 2017

Ingen teckningstävling under 2017 pga av bristande intresse från skolorna de senaste åren.