Årsmöte

Årsmöte sker den 29/9 kl. 19,00 på Museet
P.g.a. tidigare pandemilag har vi ej kunnat ha årsmöte, men vid nu viss avreglering (om inget annat bestäms innan dags dato) kommer vi ha årsmöte den 29/9 kl. 19,00 på museet. Välkommen.