Bli medlem

Vad har föreningen gjort?
Gammal eller ung spelar ingen roll, alla är välkomna som medlemmar.

Gammal eller ung spelar ingen roll, alla är välkomna som medlemmar.

Föreningen Bevara Repslagarbanan som är en ideell förening som arbetade hårt under några år med att återställa Carlmarks gamla repslagarbanan i Älvängen. Renoveringen skedde mycket varsamt och under överinseende av länsmuseet i Vänersborg. Resultatet blev att både byggnad och maskiner i så bra skick att vi kan visa anläggningen för en bredare allmänhet.

Vad gör föreningen?

Vi driver denna verksamhet som ett levande museum och under namnet Repslagarmuseet. Med levande menar vi att, du kan se hur det går till att tillverka rep, känna tjärdoften, ta i materialet, få kunskap både i historien och praktiskt i verkligheten.

Nu behöver vi din hjälp!

Hittills har vi klarat vår verksamhet med hjälp av bidrag, frivillig arbetskraft och arbetsmarknadspolitiska insatser. För att kunna driva och utveckla museiverksamheten i framtiden behöver vi ditt stöd.
Detta kan ske på olika sätt, som föreningsmedlem, (vill du vara med i någon av våra arbetsgrupper och arbeta mer konkret med verksamheten eller bara komma ner till föreningen för en fika och lite rundsnack) som sponsor (se sponsorer i menyn), som donator eller som frivillig arbetskraft. För närvarande har vi närmare 200 medlemmar.

Att stödja verksamheten är enkelt!

Att vara betalande medlem ger flera fördelar, bla. fri entré till banan med museets utställningar, 10% rabatt vid köp, framtida informationer om aktiviteter, kallerser om möten etc.

För enskild person är årsavgiften 150 kronor och för familj 200 kronor. Företag och föreningar som är medlemmar betalar 500 kronor.

Du blir enklast medlem genom att betala årsavgiften på
Bankgiro  5749-5145

Fyll i formuläret eller ange Namn, adress, mobilnr och E-postadress, så vi kan nå dig med information om våra aktiviteter, eller genom att göra en kontantbetalning i samband med ett besök på museet.

Vill du donera föremål, foto, böcker eller andra saker eller vill ställa upp som sponsor för verksamheten, kontaktar du oss via telefon eller E-post.

Tel: 0303-74 99 10, alt. 0706-602084

Här kan du direkt anmäla dig eller ställa frågor,
genom att fylla i formuläret nedan:
Medlemsansökan 1