Carlmarks lade grunden!

Företaget PA Carlmark grundades år 1848 i Åmål, men då hade grundaren Per-Adolf Carlmarks far, Lars Carlmark, redan tillverkat rep i nästan 40 år. År 1917 flyttade företaget från Åmål till Älvängen. Med sig hade man en repslagarbana, som senare förlängdes och moderniserades. Verksamheten byggdes ut under 1900-talet.

Repslagarbanan i Åmål.

Repslagarbanan i Åmål.

Anor sedan tidigt 1800-tal

Repslagaren Lars Carlmark började tillverka tågvirke i Åmål år 1811. Han lade därmed grunden till ett framgångsrikt företag, vilket lever än idag. I mitten av 1800-talet övertog sonen Pehr-Adolf rörelsen och förde hantverket vidare. Tredje generationen Carlmark, Hudo, införskaffade moderna maskiner och påbörjade därmed övergången från hantverk till industri. År 1917 flyttade han företaget från Åmål till Älvängen.

 

Företagsledarna hos Carlmarks
Lars
Carlmark, hantverkare
 Pehr-Adolf Carlmark, mästare Hugo
Carlmark, fabrikör
Per
Carlmark, disponent
Per
A Carlmark, direktör

 

Storbrand 1938
Carlmarks Repslagarbana, nu flyttad till Älvängen, på 1930-talet

Carlmarks Repslagarbana, nu flyttad till Älvängen, på 1930-talet

Anläggningen härjades av en storbrand, 13 augusti 1938, då de flesta byggnader förutom själva repslagar-banan blev lågornas rov. Under 1939 var den återuppbyggd och då överlämnade Hugo Carlmark rodret till sina söner Per och Nils. Det var Per Carlmark som blev företagets nye ledare. Nils Carlmark övergick efter cirka 10 år i familjeföretaget till annan verksamhet.

En produkttavla producerad av AB P.A. Carlmarks

En produkttavla producerad av AB P.A. Carlmarks

Under Pers ledning upplevde företaget en fantastisk utveckling och hade närmare 400 anställda som mest. Under efterkrigstiden ökade exporten av tågvirke lavinartat. Det var under Per ledning som övergången från naturmaterial till syntetfibrer startade.

Repslagarbanan i mitten av 1900-talet, i Älvängen

Repslagarbanan i mitten av 1900-talet, i Älvängen

Pers son, som också hette Per, men allmänt kallades ”LillePer” tog över driften av företaget 1963. Under hans tid ökade konkurrensen, främst av lågprisimport och det blev en hård tid med bl.a. minskningar av personalstyrkan.

Carlmark sålde företaget 1983

När familjen Carlmark sålde företaget 1983, var den nya ägaren Polluxbolagen, bakom vilket fanns Stig Sandell. I slutet av 1990-talet var det åter dags för ett ägarbyte. Nu var det Eds Bruk Holding som blev ägare.

Repslagarbanan idag

Repslagarbanan idag

Under Polluxbolagens tid hade den gamla repslagarbanan, med anor från Åmålstiden, tjänat ut, även om banan användes sporadiskt fram till slutet av 1980-talet. Nu användes enbart en femtedel av befintliga lokaler. Då såldes hela fabriksområdet till Göteborgs Betongbyggen, som skulle göra om området till ett industrihotell. I planeringen av det nya verksamheten ingick en rivning av den gamla repslagarbanan. Men därav blev intet, ty en konkurs satte stopp för planerna. Området togs över av Alebyggen, Ale kommuns bostadsbolag. Carlmarks hyrde till att börja med lokaler i området, men flyttade senare in i bättre lämpade byggnader några hundra meter söder ut.

Tyvärr försattes det anrika företaget i konkurs våren 2003. Men med hjälp av Carlmarks och ideell föreningsverksamhet (Föreningen Bevara Repslagarbanan) har vi idag ett levande museum. Här visar vi nu konsten att tillverka snören, rep, linor och trossar.