Direkt telefonnummer!

Bernt Larsson, Bokningar, Rep mästare, Utåtriktad verksamhet, Tel: 0706 60 20 84
E-post: b.larsson@repslagarbanan.se
Allan Nilsson, Webb, Tel 070 720 98 28
E-post: allan@repslagarbanan.se

Ibland kan det vara lite svårt att få tag i rätt person när man ringer. Det kan bero på att pågående guidning eller andra aktiviteter.

Vi löser problemet med direktnummer till några utvalda så att det underlättar kontakten.