Ett museum fyllt av liv

När Carlmarks gamla repslagarbana i Älvängen, i början av 1990-talet, var på väg att rivas, bildades föreningen Bevara Repslagarbanan. Efter att med hårt arbete, tur och skicklighet ha undanröjt rivningshotet är banan nu i Ale kommuns ägo. Föreningen, som har ansvaret för anläggningens drift, har under några år arbetat med att återställa byggnad och maskiner. Carlmarks gick i konkurs under år 2003.

Föreningen Bevara Repslagarbanan har sedan 1994 arbetat hårt med att återställa Carlmarks gamla repslagarbana i Älvängen, i Ale kommun. Detta arbete är nu klart och banan är åter i ett mycket bra skick. Renoveringen har skett mycket varsamt och under överinseende av Regionmuseet i Vänersborg och Länsstyrelsen för Västra Götaland. Nu är både byggnad och maskiner i så bra skick att de kan visas för en bredare allmänhet. Denna verksamhet drivs under namnet Repslagarmuseet. Repslagarmuseet invigdes under stor pompa och ståt av landshövdingen Bengt K. Å. Johansson i juni månad 1996.

Museet är öppet alla dagar utom måndagar, lördagar och vissa helger. År 1995, när första etappen av renoveringsarbetet var klart, utsågs anläggningen till årets industriminne. Våren 1996 blev byggnaden med inventarier förklarad som byggnadsminne, det första och hittills enda i Ale kommun. I december 1998 tilldelades museet årets turistutmärkelse av Västergötlands Turistråd. Ett år senare erhöll anläggningen ett Kulturstipendium av Industrifacket och år 2001 erhöll föreningens ordförande Diplom för förtjänstfull insats, av Ale Rotary. I januari 2002 mottog Repslagarmuseet en Internationell Turisttrofé av Trade Leaders Club och Editorial Ofice vid en ceremoni i Madrid.

I lokalerna finns, förutom museum och utställningar, även reception med toaletter, konferensutrymmen, teatersalong, tågvirkes- och souvenirbutik samt förenings- och administrationslokaler med arkiv.
När museet är öppet, sker alltid repslagning och ibland visas även andra former av hantverk. Det är detta som gör att vi kallar repslagarbanan ett levande museum. Att bli ”Centrum för Repslageri i Norden” är vårt nästa mål. Vi har också arbetat med att återinstallera Carlmarks gamla tjärverk, vilket hade under flera år funnits i Norrland. Detta arbete är nu klart och tjärverket är i drift och invigdes under Repslagardagen 2003.