Ett centrum för repslageri i Norden

Föreningen Bevara Repslagarbanan, som driver Repslagarmuseet, har i sina stadgar i sista stycket i ändamålsparagrafen följande lydelse: Genom insamling av material, utrustning och kunnande skall föreningen arbeta för att skapa ett ”Centrum för Repslageri” i Norden.

Tanken är att bevara och utöka kunnande kring repslageri, både teoretiskt och praktiskt. Repslagarmuseet skall vara en resurs för museer och övriga, vilka behöver fördjupade kunskaper i reptillverkning. Museet skall även tillverka tågvirke av olika material och med olika tekniker, för att tillgodose behovet av nytillverkade rep av historiskt riktiga rep. Exempelvis handlagda rep av lindbast såsom man gjorde under vikingatiden.

Projekt där vi levererat trossar och linor

Projekt som redan genomförts på repslagarmuseet är tillverkning av 27 000 kg tågvirke till Ostindiefararen Götheborg, som har seglat tur och retur Kina. De producerade trossarna och kablarna, har använts till både stående och löpande rigg. Merparten är tillverkat av tjärad hampa och har slagits samman på tidstrogen utrustning, s k beting.

Andra exempel på samarbetsprojekt är tillverkningen av tåg till repliker av vikingaskepp, såsom Sigrid Storråda och Havhingsten.

Visst tågvirke har även tillverkats till marinens skolfartyg Gladan och Falken.

Museet kommer att tillverka det tågvirke, som behövs till rekonstruktionen av Eric Nordevall II.

Ett centrum för repslageri

Även om vi syftar till att bli ett Centrum för Repslageri, så har inga planer på att centralisera repslagarkunnandet. Tvärtom, vi uppmuntrar alla, både institutioner och enskilda, att vidareutveckla sina kunskaper inom repslageri. Vi på Repslagarmuseet delar gärna med oss av vårt kunnande, både i teori och praktik. Det sker genom kurser, studieresor, föreläsningar och olika samarbetsprojekt.

Studieresor och samarbetsprojekt

Under våren 2007 anordnade museet en studieresa till Ungern i hampans tecken. Andra exempel på aktiviteter är den årliga Repslagardagen, tredje lördagen i september, samt olika nätverksträffar. Under 2008 kommer t ex den världsomspännande knopslagninggruppen IGKT att ha sitt årsmöte på Repslagarmuseet i Älvängen. Ett annat aktuellt projekt, vilket museet deltar i, är att iordningställa den gamla maritima repslagarbanan på Lindholmen i Karlskrona inom projektet ”Levandegöra Lindholmen” (tillhörande världskulturarvet) för en utökad visnings- och besöksverksamhet.

Ett ”Centrum för Repslageri” skapas inte genom en proklamation utan genom ett flerårigt arbete, där Repslagarmuseet genom utställningar, aktiviteter, visat kunnande och andra åtgärder av andra anses vara ett centrum. Så än återstår mycket arbete…