Föreningen som driver repslageribanan

Föreningen Bevara Repslagarbanan som är en ideell förening arbetade hårt under några år med att återställa Carlmarks gamla repslagarbanan i Älvängen. Renoveringen skedde mycket varsamt och under överinseende av länsmuseet i Vänersborg. Resultatet blev att både byggnad och maskiner i så bra skick att vi kan visa anläggningen för en bredare allmänhet. . År 1995, när första etappen av renoveringsarbetet var klart, utsågs anläggningen till årets industriminne. Våren 1996 blev byggnaden med inventarier förklarad som byggnadsminne, det första och hittills enda i Ale kommun.

Vad gör vi?

Vi driver denna verksamhet som ett levande museum och under namnet Repslagarmuseet. Med levande menar vi att, du kan se hur det går till att tillverka rep, känna tjärdoften, ta i materialet, få kunskap både i historien och praktiskt i verkligheten. Vi tillverkar rep, souvenirer, knoptavlor, trappräcken för både inom och utomhus, med eller utan beslag, ja listan kan bli lång. En butik som säljer souvenirer av olika sorter, ett mysigt café där du kan köpa kaffe och dopp, vi tar emot sällskap, ordnar visningar, vi arrangerar studiebesök och enklare resor till intressanta miljöer och museer. Vi anordnar kurser och föredrag i och omkring repslageri. Musik-Café kvällar. Löpande har vi även andra aktiviteter på dag- kvällstid. Vår utåtriktade verksamhet är stor, vi deltar ofta på mässor, utställningar och andra externa evenemang.

Bli medlem

Repslagning Marstrand 2013

Repslagning Marstrand 2013