Från idé till verklighet

Från idé till verklighet

Förutsättning
Efter ett flertal besök på repslagarbanan förstod jag att det fans ett behov och önskemål om en ny permanent utställning. Jag åtog mig efter beslut i styrelsen att skapa och finansiera en permanent utställning om Carlmarks 200 år. Beslut togs i styrelsen att jag kunde bygga den, Föreningens ansträngda ekonomi kunde inte ta några kostnader för utställningen.
Jag åtog mig starta projektet och även finansiera det.

Syfte
Skapa en utställning som belyser Carlmarks start och verksamhet i Åmål samt fortsättning i Älvängen. Som även berättar hur banan räddades och om Föreningen Bevara Repslagarbanans verksamhet fram till våra dagar.

Skapande
Uppbyggnadsarbetena pågår men det har varit mycket ansträngt. En stor del av det förväntade befintliga materialet saknades. Många av mina gamla kontakter fanns inte kvar av olika anledningar.
Ett positivt inslag var när jag intervjuade ett tio-tal arbetat som arbetat i företaget. Anställningstiden hos dem varierade från 1 år upp till 47 år. Tre av dem är över 90 år. Det var många trevliga och intressanta berättelser som bidrog på ett positivt sätt till utställningen.
Uppbyggnadsarbete pågår. Sista bildmontaget i mitten av september. Offertförfrågningar för belysning, dokument o arkivskåp och ”upphängningsanordning för extra bildskärmar”

Invigning söndagen den 8 oktober klockan 15.

Vid pennan
Kurt Flodin Hedersordförande