Från idé till verklighet

Från idé till verklighet Förutsättning Efter ett flertal besök på repslagarbanan förstod jag att det fans ett behov och önskemål om en ny permanent utställning. Jag åtog mig efter beslut […]