Årskurs 3 programmet 2017

En kulturell aktivitet skall erbjudas alla elever i Ale kommun under läsåret. För Årskurs 3 erbjuds ett besök på Repslagarmuseet. Så härmed inbjuds årskurs 3 i er skola till Repslagarmuseet. […]

Teckningstävling 2017

Ingen teckningstävling under 2017 pga av bristande intresse från skolorna de senaste åren.

Skollovsaktiviteter för år 2017 i Ale

Sportlov Slå Rep Med Bernt 16.2 – 17.2 kl. 11.00 – 14.00 Slå rep med Bernt (på Repslagarmuseet i Älvängen) Material kostnad 30:- Alla barn som slår rep, bjuds på […]

Knopverkstad och beting för skolelever

Klassen får prova på att slå rep på gamla redskap som beting. Redskap som användes på Ostindiefararens tid. Det tillverkade repet får klassen givetvis behålla. Kan användas till långhopprep m.m. Klassen får lära […]

Basprogrammet för skolelever

Besök på Repslagarbanan Har du tänkt på att rep och snören finns nästan överallt? Vi berättar om repets uråldriga historia och om hur man tillverkar rep. Se de remdrivna maskinerna arbeta. […]