Årskurs 3 programmet 2017

En kulturell aktivitet skall erbjudas alla elever i Ale kommun under läsåret. För Årskurs 3 erbjuds ett besök på Repslagarmuseet. Så härmed inbjuds årskurs 3 i er skola till Repslagarmuseet. Tonvikten kommer att ligga på industrihistoria. Förhoppningsvis får eleverna svar på följande frågor: Varför ligger kommunens samhällen där de ligger? Var finns industrier och var […]

Teckningstävling 2017

Ingen teckningstävling under 2017 pga av bristande intresse från skolorna de senaste åren.

Skollovsaktiviteter för år 2017 i Ale

Sportlov Slå Rep Med Bernt 16.2 – 17.2 kl. 11.00 – 14.00 Slå rep med Bernt (på Repslagarmuseet i Älvängen) Material kostnad 30:- Alla barn som slår rep, bjuds på saft och bulle. Höstlov 2-3  .11 kl. 11.00 – 14.00 Slå rep med Bernt (på Repslagarmuseet i Älvängen) Material kostnad 30:- Alla barn som slår […]

Knopverkstad och beting för skolelever

Klassen får prova på att slå rep på gamla redskap som beting. Redskap som användes på Ostindiefararens tid. Det tillverkade repet får klassen givetvis behålla. Kan användas till långhopprep m.m. Klassen får lära sig att göra diverse användbara knopar som skotstek, pålstek, råbandsknop m.m. Knopverkstaden är inriktad på mellan- och högstadiet. Ca 30 elever. Programmet tar 2 timmar. Gärna förmiddagar. Materialkostnad: […]

Basprogrammet för skolelever

Besök på Repslagarbanan Har du tänkt på att rep och snören finns nästan överallt? Vi berättar om repets uråldriga historia och om hur man tillverkar rep. Se de remdrivna maskinerna arbeta. Känn tjärdoften! Lär dig vad en träskalle och häckla är! Barnen får prova att jobba med lin och linfibrer. Avslutningsvis får barnen göra egna kompisrep […]