Årskurs 3 programmet 2017

En kulturell aktivitet skall erbjudas alla elever i Ale kommun under läsåret. För Årskurs 3 erbjuds ett besök på Repslagarmuseet. Så härmed inbjuds årskurs 3 i er skola till Repslagarmuseet. […]