Konstlotteri

 

Konstlotteri anordnas varje gång Repslagarmuseet har en gästutställning.

Varför konstlotteri?

Repslagarmuseet har varje år 6-7 gästutställningar. Detta medför en hel del kostnader, marknadsföring, hålla lokalen i ordning, podier, m.m.  Konstnärerna/konsthantverkarna ställer ut till en mycket  låg kostnad, istället skänker de ett konstverk som har med utställningen att göra. Museet anordnar ett lotteri på konstverket. Pengarna tillfaller museets utställningsverksamhet. Är du själv konstnär och intresserad av att ställa ut hör av dig till borje@repslagarbanan.se