Månadens vinst konstlotteriet

Smidd skål av Martti RIsko

Smidd skål av Martti RIsko

Två vinster från utställningen Mångfald -Diversity

1:a vinst ett smitt fat av Martti Risku

2:a vinst en målning av Marja Koskiniemi

 

Vinsterna finns i utställningshallen
lotter 10 kr st köpes i receptionen

Månadens vinster i konstlotteriet

Månadens vinster i konstlotteriet