Metoden

Visst är det är märkligt, att metoden för tågvirkesframställning i det närmaste är likadan som för tusentals år sedan! Av fibrer spinner man garn. Två eller flera garn tvinnas samman i motsatt riktning mot spinningen. Resultatet kallar repslagaren en dukt. Kraften som tillförts dukten vid tvinningen, strävar efter att vrida dukten tillbaka. Det är denna kraft repslagaren använder då han ”slår” ett rep. Två, tre eller fyra dukter (någon gång ännu fler) slås samman till ett rep. Sammanslagningen sker i motsatt riktning mot dukternas tvinning. När krafterna jämnat ut varandra, har repet kommit i balans och snor inte längre upp sig.