Repslagarbanan i Älvängen är nu museum

När Carlmarks gamla repslagarbana i Älvängen, i början av 1990-talet, var på väg att rivas, bildades föreningen Bevara Repslagarbanan. Hårt arbete, tur och skicklighet undanröjde rivningshotet av banan, och nu är i Ale kommuns ägo. Föreningen, som har ansvaret för anläggningens drift,  arbetade med att återställa byggnad och maskiner.Renoveringen skedde mycket varsamt och under överinseende av Regionmuseet i Vänersborg och Länsstyrelsen för Västra Götaland. Byggnad och maskiner i så bra skick att de kan visas för en bredare allmänhet. 1995, när första etappen av renoveringsarbetet var klart, utsågs anläggningen till årets industriminne.

Våren 1996 blev byggnaden med inventarier förklarad som byggnadsminne, det första och hittills enda i Ale kommun. Repslagarmuseet invigdes under stor pompa och ståt av landshövdingen Bengt K. Å. Johansson i juni månad 1996.I december 1998 tilldelades museet årets turistutmärkelse av Västergötlands Turistråd.

Ett år senare erhöll anläggningen ett Kulturstipendium av Industrifacket och år 2001 erhöll föreningens ordförande Diplom för förtjänstfull insats, av Ale Rotary. I januari 2002 mottog Repslagarmuseet en Internationell Turisttrofé av Trade Leaders Club och Editorial Ofice vid en ceremoni i Madrid.

I lokalerna finns, förutom museum och utställningar, även reception med toaletter, konferensutrymmen, teatersalong, servering, tågvirkes- och souvenirbutik samt förenings- och administrationslokaler med arkiv.
När museet är öppet, sker visning och repslagning vid guidade turer. Ibland visas även andra former av hantverk.

Att bli ”Centrum för Repslageri i Norden” är vårt nästa mål. Vi har också arbetat med att återinstallera Carlmarks gamla tjärverk, vilket hade under flera år funnits i Norrland. Detta arbete är nu klart och tjärverket är i drift och invigdes under Repslagardagen 2003.

En upplevelse för alla sinnen

Att se och höra de gamla remdrivna maskinerna arbeta, att ta i och känna på fibrer, garn, rep, trossar, kablar och andra tågvirkes produkter samt att känna lukten av trätjära och naturfibrer, det är detta som gör repslagarbanan till ett levande museum.

Ett unikt museum
Repslagarmuseet i Älvängen sedd från entrén
Repslagarmuseet i Älvängen sedd från entrén

Repslagarbanan i Älvängen är unik i sitt slag. Det är en ”fullängdsbana”, 300 meter lång, med två repslagnings-maskiner i användbart skick. Här bedrivs verksamhet i form av ett levande museum. I lokalerna finns det förutom museum, även reception med toaletter, konferensutrymmen, servering, museibutik och kontorslokaler med Arkiv. Allt är handikappanpassat. Olika utställningar avlöser varandra.

Museets affärsidé

Repslagarmuseet skall erbjuda besökarna en aktiv totalupplevelse av kunskapen att slå rep på gammalt vis. Produkter och tjänster skall marknadsföras och försäljas på det sätt som ger kunden och museet största möjliga utbyte.

Museets kvalitetspolicy

Hög kvalitet på Repslagarmuseets upplevelser, tjänster och produkter innebär nöjda kunder. Detta uppnås genom att samtliga anställda strävar efter att lämna ifrån sig ett fullgott arbete till sina besökare, kunder och medarbetare.

Välkommen till Repslagarmuseet i Älvängen!