Repslagarmuseet i Älvängen öppet för alla

Repslagarmuseet i Älvängen

Repslagarmuseet i Älvängen

Välkommen att besöka Repslagarmuseet i Älvängen. Det är ett levande museum, där vi dagligen tillverkar allt från tunna snören och rep till grovt tågvirke i olika dimensioner. Här kan du få vara med och se hur det går till i praktiken, och handla i vår butik eller fika i en genuin hantverksmiljö.