Repslagarmuseets länklista

På Repslagarmuseets länksida kan du nå museer, företag och föreningar med flera.
Länksidan kommer att löpande kompletteras och i framtiden även omstruktureras, har du synpunkter eller förslag till länkar informera vår webbansvarig som nås under kontakt info.

Sponsorer

Alekuriren
Båtmässan
Ica Supermarket Älvängen
Turmässan

Västra Götaland

Ale kommun
Göteborg – Den officiella besöksguiden
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen

Repslageri

Agave Sisalana
Beck & Rep
British Textile Machinery Association
Claessons Trätjära AB
Hampanätet
Hampatextil.com
Hardanger Fartøyvernsenter
Hälsinglands Linförening>
IGKT
Plymouth Cordage Company

Museer

Bohusläns museum
Glasbruksmuseet
Göteborgs Naturhistoriska museum

Göteborgs Stadsmuseum
Halmens Hus
Lödöse museum
Marinmuseum i Karlskrona
Pythagoras museum
Sjöfartsmuseet i Göteborg
Svenska museer
Tekniska museet
Vasa museet

Industrihistoria

Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
Den industrielle kulturarv i Sverige
Industrihistoria i väst
Riksantikvarieämbetet

Samarbetspartners

Föreningen Allmogebåtar
Hampanätet
Industrihistoria väst
Lars Gillis
Radiostationen Grimeton
Riksantikvarieämbetet
SOIC
Svensktkulturarv
Sällskapet Ångbåten och Bohuslän

Övrig kultur

Kulturkatalogen
Kulturnett i Norge
Kulturnät Sverige
Skeppsholmens Marinkultur
Svensktkulturarv
Vikingaskepp