Repslageri

bild0115

På bilden här bredvid syns en karta med kända repslagarbanor, från 1400-talet till dagens läge. Det fanns över 100 yrkes repslagerier i drift vid sekelskiftet 1900. (Tavlan hänger på Repslagarmuseet)
Idag finns endast kommersiell tillverkning hos Westerbergs i Norrköping och Beck & Rep på Gotland. Några hobby repslagarbanor, samt museal tillverkning vid Repslagarmuseet i Älvängen och i Karlskrona på Svenska Marinens gamla repslageri på Lindholmen.