Sponsorer gör en kulturgärning

Att sponsra Repslagarmuseet är en kulturgärning. Genom välvilliga insatser kan ett gammalt hantverk fortleva och kunskap föras vidare till nya generationer. Repslagarmuseet erbjuder ett sponsoravtal. Ett för huvudsponsorer med ett årligt sponsorbelopp av lägst 20.000 kronor och ett för sponsorer med ett årligt sponsorbelopp av mellan 5.000 och 20.000 kronor.

Museets sponsorer erhåller bland annat följande som motprestation för sponsringen:

– Sponsorns namn på Sponsortavla placerad i Museet.
– Bevis på Sponsring i form av en knop-tavla.
– Omnämnande på Museets hemsida på Internet inkl länk till företagets webbsida.
– Nyttja repslagarmuseets konferensutrymmen för möten, representation, utställningar etc.
(enl. sep. överenskommelse)
– Kostnadsfritt vara medlem i föreningen och erhålla löpande medlems information.
– Inbjudan till alla aktiviteter som museet anordnar.
För huvudsponsorer tillkommer ytterligare förmåner i form av rabatter och fria visningar av museet samt att finnas med i museets broschyrer.

Sponsorer

AleKuriren

AleKuriren

loga0021

Båtmässan Göteborg

Båtmässan Göteborg

Röd Oval med text ABF

ExpoEl i Kållekärr Tjörn

Bergendahls Blommor

Manufakturen i Älvängen