Årskurs 3 programmet 2017

En kulturell aktivitet skall erbjudas alla elever i Ale kommun under läsåret. För Årskurs 3 erbjuds ett besök på Repslagarmuseet. Så härmed inbjuds årskurs 3 i er skola till Repslagarmuseet. Tonvikten kommer att ligga på industrihistoria. Förhoppningsvis får eleverna svar på följande frågor: Varför ligger kommunens samhällen där de ligger? Var finns industrier och var […]