Månadens vinst konstlotteriet

Två vinster från utställningen Mångfald -Diversity 1:a vinst ett smitt fat av Martti Risku 2:a vinst en målning av Marja Koskiniemi   Vinsterna finns i utställningshallen lotter 10 kr st […]