Vårmarknad 1 Maj

Vårmarknad 1 Maj
Välkommen till Vårmarknadsdag i Älvängen 1 maj!

Där kommer det att vara fullt pådrag med många olika utställare.
Repslagarmuseet kommer att vara på plats intill Manufakturen.