Välkommen som ny medlem i Föreningen Bevara Repslagarbanan

Vi är glada för ditt bidrag till att bevara Repslagarbanan. Det är en sann kulturgärning då repslageri har anor långt, långt tillbaka. Så  länge man har färdats till sjöss eller till lands så har man använt linor, rep och tåg. Även i djurhållningen olika typer av rep varit betydelsefulla. Vi genomför olika arrangemang där vi påminner om hur man slår rep för olika ändamål. Du kommer nu att få inbjudningar och påminnelser om evenemang från oss med jämna mellanrum.

Då du nu har fri entré så kan du utnyttja vår Butik med trevliga presentprylar. Välkommen.

Föreningen Bevara Repslagarbanan